Вијести

Марко Окулић, Марко Ожеговић и Иван Златановић (ментор), са Пољопривредног факултета у Београду, освојили су друго место на студентском такмичењу ИИР-а у оквиру Међународног конгреса хлађења, ИЦР2015, који је од 16. до 22. августа ове године одржан у јапанском граду Јокохами.

Награђени рад под насловом „Техно-економска анализа упрошћених термодинамичких метода одређивања времена хлађења на примеру технологије хлађења јогурта у две фазе“ објављен је у мајском броју часописа „КГХ“. Добра процена времена хлађења и замрзавања може обезбедити ефикасан и економичан рад расхладног система у технолошки захтеваним специфичним условима производње. 

Прехрамбени материјали имају променљиво термичко понашање због сложене структуре и састава, различитих димензија и особина паковања и слично, тако да је тешко предвидети динамику њиховог хлађења што може утицати на квалитет и цену финалног производа. У овом раду је анализирана технологија припреме јогурта хлађењем у две фазе са становишта две најчешће коришћене методе у инжењерској пракси за предвиђање времена хлађења (метода фактора ф–ј и метода “Еqуивалент Хеат Трансфер Дименсионалитy”). 

Резултати добијени овим методама добро се слажу са пројектованим капацитетом расхладног система и потврђују велики утицај димензија и геометријског облика хлађеног производа на време трајања расхладног процеса. Анализе указују на то да се посматране методе могу ефикасно користити у налажењу одговарајуће величине и облика амбалаже производа.

banner cyr

Чланарина

Сазнајте који су услови учлањења за физичка и правна лица

Иди на страницу

Повежите се

All demo content is for sample purposes only, intended to a live site. Any content images are the copyright of RocketTheme, or their respective rights holders, and cannot be used without prior permission. A RocketLauncher is available, which allows you to mimic this demo.

 

Удружење

УДРУЖЕЊЕ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука, Патре 5
(Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци)
Тел. 051 221 824; Факс. 051 211 408, е-адреса: kontakt@uiers.org
www.uiers.org

 

Гдје се налазимо